هوشمندسازی بنادر

شركت توسعه ارتباطات نوژان با استفاده از تكنولوژي هاي برتر جهاني توانایی ارائه راهكارهای هوشمندسازی بنادر را با آخرین متدلوژیهای نوین دارا می باشد.

برخی از راهکارهای تخصصی حوزه بنادر شرکت توسعه  ارتباطات نوژان

  • سیستم مدیریت هوشمند تخلیه و بارگیری کانتینر
  • سیستم توزین برخط کانتینر
  • سیستم گیت اتوماتیک
  • سیستم مدیریت درجه حرارات کانتینرهای یخچالی
  • سیستم ثبت شماره کانتینر (OCR)
  • سیستم ردیابی کشنده های محوطه