سیستم های نظارت تصویری

این شرکت با استفاده از بهترین دوربین های نظارت تصویری امکان طراحی و پیاده سازی پروژه های زیر را دارا میباشد

  • سیستم های نظارت ساختمان ها
  • سیستم های نظارت تصویری بنادر
  • سیستم های نظارت خطوط تولید