خدمات اینترنت اشیاء

شركت توسعه ارتباطات نوژان با استفاده از تكنولوژي هاي برتر جهاني توانایی ارائه راهكارهای هوشمند ارتباطی و جمع آوری اطلاعات را  با آخرین متدلوژیهای نوین دارا می باشد.

برخی از راهکارهای تخصصی حوزه بنادر شرکت توسعه  ارتباطات نوژان

  • سیستم مدیریت هوشمند تخلیه و بارگیری کانتینر
  • سیستم توزین برخط کانتینر
  • سیستم گیت اتوماتیک
  • سیستم مدیریت درجه حرارات کانتینرهای یخچالی
  • سیستم ثبت شماره کانتینر (OCR)
  • سیستم ردیابی کشنده های محوطه
  • سیستمهای ارتباطی بی سیم شبکه داده ها