معرفی محصولات و راهکار های شرکت ProfiTAP

شرکت توسعه ارتباطات نوژان ارائه کننده محصولات و راهکارهای تست و آنالیز و مانیتورینگ شبکه، محصولات و راهکارهای شرکت ProfiTAP را به عنوان یک راهکار جامع و با کیفیت جهت کنترل و دسترسی به ترافیک شبکه، آنالیز ترافیک شبکه و تجمیع ترافیک های شبکه معرفی می نماید. این راهکارهای دارای TAP های کامل برای بستر کابل مسی شبکه و بستر فیبر نوری دارد. به طور کلی پلتفرم های محصولات ProfiTAP به صورت زیر می باشد.

? Traffic Access

? Traffic Aggregation & Intelligence

? Traffic Capture & Analysis

انواع TAP های مورد استفاده:

محصولات ProfitTAP برای هر دو بستر کابل مسی و کابل فیبر نوری راهکار مناسب و جامع مرتبط به آن را ارائه می نماید. این بدان معناست که هم TAP برای بستر Ethernet Copper وجود دارد و هم TAP برای بستر Fiber Optic وجود دارد . در شکل زیر تعدادی از TAP های این شرکت را مشاهده می کنید.

Ethernet Copper TAPS ?

Fiber TAPS ?