راهکارهای نوین جمع آوری پردازش اطلاعات

شركت توسعه ارتباطات نوژان با استفاده از تكنولوژي هاي برتر جهاني توانایی ارائه راهكارهای هوشمند ارتباطی و جمع آوری اطلاعات را  با آخرین متدلوژیهای نوین دارا می باشد.

برخی از راهکارهای تخصصی این حوزه با استفاده از تکنولوژی های RFID و بارکد

  • هوشمندسازی انبار
  • هوشمندسازی خطوط تولید
  • هوشمندسازی خدمات سیار
  • هوشمندسازی سیستم های پخش و توضیع